dimecres, 1 de febrer de 2012

Passos a seguir en el comentari d'una obra escultòrica

1- Documentació

  1. Nom de l’estàtua.
  2. Nom de l'autor.
  3. Cronologia (quan es va fer).
  4. Nom de l'estil al qual pertany i nom de l'etapa, si s'escau, i l'època.
  5. Localització (lloc on es troba ara i/o lloc per on es va fer).
  6. Tema. Descripció breu.
  7. Situar-la, breument, en el context històric, social, cultural, etc... del moment.
  8. Forma (pot ser: escultura exempta, alt relleu o baix relleu).
  9. Tipologia (si és figurativa pot ser: dempeus, sedent, jacent, orant, bust, tors, eqüestre, grup).
  10. Cromatisme (pot ser: monocroma o policroma).
  11. Tècnica (pot ser: talla o trepanat per el marbre i la fusta; fosa o forja per els metalls; o modelat per el fang i el guix).
  12. Materials (poden ser: marbre, alabastre o altres pedres; bronze, ferro o altres metalls; fusta; terracota) i el seu acabat (polimentat, rugós, trepanat...).
2- Anàlisi Formal
És un anàlisi de caràcter tècnic. Es tenen en compte els següents aspectes:
2.1. Composició:
2.1.1. Anàlisi dels volums i perfil
 • Com és l'estructura?: és vertical, horitzontal, helicoïdal, piramidal.?;
i és oberta o tancada?
 • Com es disposen les parts de l'escultura?
 • Com és el cànon de les figures?: curt o llarg?
 • Hi ha simetria? I si n'hi ha, on són els eixos, per on passen?
 • Disposició (pot ser: frontal, contrapost, escorç, diversos punts de mira ...)
 • Representació (pot ser figurativa o abstracte)
 • Ritme (dóna sensació de repòs, dinamisme, inestabilitat, força, equilibri ...)
 • Temps que vol captar l’autor: Moment anecdòtic, voluntat d’eternitat...
 • Les Formes són geometritzants, abstractes, realistes?.
- Si són realistes, tendeixen al idealisme, al naturalisme, al expressionisme?
 • Relació de les parts amb el conjunt: hi ha proporcionalitat i harmonia?
 • Hi ha espai intern?
2.1.2. Anàlisi de la llum: incidència de la llum sobre l’obra, quins efectes crea ?
2.1.3. Entorn: relació de l’escultura amb el lloc on està situada
2.2. Estil: (és la conclusió de tot l’anàlisi formal)
 • Analitzar quins elements de l’escultura són propis del comú de les escultures de la mateixa època i quins són semblants.
 • Quina novetat aporta?
 • Relacionar-la amb altres obres de l'autor: quins trets són semblants als de tota la seva producció i quins són diferents, tot situant-la en l'etapa de la seva producció, si s'escau.
 • quines influències d'altres èpoques, estils i escultors te l'obra i quines tindrà en èpoques posteriors i en autors concrets. Comparar-la amb altres obres.
3- Interpretació
3.1. Contingut i Significat
 • Tema: història del tema i font del tema.
 • Anàlisi dels símbols i interpretació del tema: què vol comunicar l’autor?, quin és el missatge, la intencionalitat?, quins elements de l’imaginari de l’època tradueix, quines idees, conceptes o valors vol transmetre?
 • Comunica sensació de força, seguretat, corporeïtat, esbeltesa, elegància, ...?
 • Qui encarregà l'obra ?, per què?, a qui s'adreçava?
3.2. Funció
 • Quina és la seva funció? (decorativa, lúdica, religiosa, il·lustrativa, propagandística, commemorativa..)
 • Quines raons i causes justifiquen aquesta funció?.
 • Transcendència històrica de l'autor i l'obra.
 • Interpretació i relació de l'obra amb el moment històric: el pensament, la societat, l'economia...etc, de l'època, i amb la personalitat de l'artista.