diumenge, 29 de maig de 2011

Resum 9.1: el naixement dels estats moderns

Mapa d'Europa al s.XVII, es pot veure l'aparició d' estats moderns com: Espanya, Portugal, França, Anglaterra, etc.
  • L'absolutisme i la societat estamental: els fets polítics més destacats durant l'edat moderna són:
  1. L'aparició dels estats moderns amb la unificació dels territoris tant desde el punt de vista territorial com administratiu i amb la creació d'un exèrcit propi. És el cas d'Espanya ( reis Catòlics), de França, Anglaterra, etc
  2. La proliferació de les monarquies absolutes. Els reis amb el suport dels burgesos de les ciutats i de la noblesa, van recuperar part del poder polític que estava en les mans dels senyors feudals.
  • Els grups socials a l'edat moderna: durant l'edat mitjana i l'edat moderna la societat serà estamental, hi hauran dues classes diferenciades:
  1. Les classes privilegiades: la noblesa i el clergat. No pagaven impostos i tenien unes rendes considerables.
  2. Les classes no privilegiades: els burgesos, els artesans i els pagesos. No gaudien de privilegis i havien de pagar impostos.