dilluns, 7 de febrer de 2011

Activitat 9 : el codi d'Hammurabi

Hammurabi, rei de Babilònia al segle divuitè abans de Crist, promulgà un conjunt de lleis (282 articles) que fou esculpit en esteles de pedra i repartides per les capitals del seu imperi.
Escriure les lleis és un primer pas vers la millora social: per una banda, els jutges tenen una base a partir de la qual jutjar tot evitant arbitrarietat, per altra, s'evita més injustícia i venjança ja que els malfactors són jutjats i castigats per la societat, no per la víctima o la seva família.
En el codi no es tipifiquen els delictes sinó que es senyalen casos i es diu què s'hauria de fer: "si ha passat això, es farà això altre". Les qüestions concretes sobre les que es legisla són: la propietat i l'herència, el matrimoni i la família, els danys físics i els assassinats, tractament dels esclaus,...
Les lleis d'Hammurabi expressen tot el rigor i la severitat d'unes institucions coercitives, per tal de preservar de totes passades l'autoritat i l'ordre social de l'estat, que no vacil•len a aplicar la "llei del talió" i la pena de mort als delictes comes os, en particular, per les classes menys afavorides. La mostra de lleis que recollim aquí és prou eloqüent sobre la noció i la categoria del càstig aplicat a les distintes classes socials, que difereixen considerablement d'acord amb el rang de la víctima.
Aquí teniu alguns dels articles d'aquesta llei que reflexen la duresa de les penes:
195: Si un fill colpeja el seu pare, se l' amputarà la ma.
196: Si un senyor destrueix l'ull d'un membre de l’aristocràcia, es destruirà el seu ull.
197: Si trenca l'os d'(un altre) senyor, se li trencarà el seu os.
198: Si destrueix l’ull d'un plebeu o trenca 1'os d'un plebeu, pagarà una mina de plata.
199: Si destrueix l'ull de l'eslau d'un senyor o trenca l'os de l'eslau d'un senyor, pagarà la meitat del seu valor.
200: Si un senyor desprèn d'un cop una dent d'un senyor del seu mateix rang, se li desprendrà d'un cop una de les seves dents
.201: Si la dent despresa pertany a un plebleu, pagarà un terç; de mina de plata.
202: Si un senyor colpeja la gaita d'un senyo que és superior a el/, serà assotat a 1 assemblea seixanta (vegades) amb un fúet de cua de bou
203: Si un membre de l’aristocràcia colpeja la gaita d'(un altre) membre de l’aristocràcia del seu mateix rang, pagarà amb una mina de plata.
204. Si un plebeu colpeja la gaita d'un altre) plebeu, pagarà deu sicles. de plata.
205: Si 1 'eslau d 'un senyor colpeja la gaita d'un membre de l’aristocràcia, se li amputarà l'orella.
206: Si un senyor colpeja (un altre) senyor en una baralla i el fereix, aquest senyor jurarà: "No el vaig colpejar deliberadament", i pagarà també el metge.
207: Si mor a causa del seu cop, jurarà (com abans), i si era un membre de 1 'aristocràcia, pagarà mina mina de plata.
208: Si era membre de la plebs, pagarà un terç de mina de plata.224: Si un cirurgia veterinari porta a terme una operació d 'importància en un bou o en un ase, i salva (la seva) vida. l'amo del bou o de 1 'ase donarà al cirurgia un sicle de plata com a pagament.

225: Si porta a terme una operació d’importància en un bou o ase i causa (la seva) mort, donarà al propietari del bou o de l'ase un quart del seu valor.

226: Si un marcador esborra la marca d’un esclau aliè, es donarà mort a aquest senyor i se l’emparedarà a la seva porta; el marcador jurarà “ No ho vaig destruir sabent-ho”, i quedarà en llibertat.


  • Activitat:
Contesta a les següents preguntes:
  1. Creus que aquestes lleis que apareixen al codi d'Hammurabi són justes?Donen a tothom els mateixos drets?
  2. Creus que les lleis fan falta perquè funcioni bé una societat? Què passaria a la societat si no existissin les lleis?
Realitza un codi de lleis de com a mínim 10 articles que reguli les normes de la classe i de l'institut. Recorda, aquestes lleis han de ser el més justes possibles.