dimarts, 30 de novembre de 2010

Resum 4.6: L'art a l'islam


  • L'art a l'islam: l'arquitectura islàmica és bàsicament religiosa, per això la mesquita és l'element central. Però també trobem un gran desenvolupament de l'aquitectura civil: palaus ( com l'Alhambra de Granada), hospitals, mercats i madrasses ( escoles on s'ensenya religió).
  • Característiques de l'art islàmic: els musulmans van refusar l'arc de mig punt i van adoptar l'arc de ferradura. Tota la decoració era de motius vegetals, geomètrics, llaceries i cal·ligràfics. Això es debia al fet que l'islam prohibeix la representació de figures humanes o animals, per evitar els ídols, per això no hi havia escultura ni pintura.
  • La mesquita: la mesquita és l'edifici musulmà de culte ( el culte islàmic consisteix sobretot en l'oració). Distinguim diferents parts:
- El pati: recinte d'entrada a la mesquita. És en aquest pati on es troba la Mida.

- La Mida: font per portar a terme les ablucions. El musulmà ha de rentar-se en aquesta font per poder entrar purificat al recinte d'oració.

- Haram: sala d'oració coberta i envoltada de columnes.

- Alquibla: mur orientat cap a la Meca on es dirigeixen les oracions.

- Mihrab: estança petita ubicada a l'alquibla on es guarda el llibra sagrat, l'Alcorà.

- Mínbar: és la part més ornamentada de l'alquibla, té forma de capella i normalment està en el costat oposat al minaret.

- Minaret: torre situada en un extrem del pati des d'on el Muetzí crida al creient per l'oració.Ciutat del Caire: cinc cops al dia des dels 1000 minarets del Caire es crida a l'oració.