dimarts, 17 de maig de 2011

Conseqüències dels descobriments

Piràmide social dels territoris americans després de la conquesta.

  • Conseqüències dels descobriments per Amèrica:
  1. Econòmiques: adaptació de nous cultius ( sucre, cafè, blat i vinya) i de nous animals ( vaques, ovelles i caballs). Explotació de les mines d'or i plata.
  2. Polítiques: destrucció dels imperis i tribus indígenes. Com és el cas dels Inques i els Asteques.
  3. Socials: aniquilació massiva dels indígenes i introducció de les races blanca (europeus) i negra (esclaus africans). Aparició del mestissatge.
  4. Culturals: introducció de la cultura europea i dels seus idiomes i en paral·lel, destrucció de la cultura indígena. Aparició d'una burgesia americana d'origen europeu: els criolls.
  • Conseqüències dels descobriments per Europa:
  1. Econòmiques: nous cultius que s'adapten al clima europeu ( patata, blat de moro, tomàquet,etc.). Gran augment del comerç ultramarí.
  2. Polítiques: aparició dels primers imperis colonials: Espanya, Portugal i G.Bretanya. També començaran les guerres entre ells.
  3. Socials: emigració de treballadors a Amèrica i augment de la burgesia pel comerç colonial.
  4. Culturals: coneixement de nous llocs, plantes i animals. Encontre amb altres cultures. Primera volta al món, s'amplia molt el món conegut.