dijous, 19 de maig de 2011

Resum 8.10: L'impacte econòmic dels descobriments.


  • La plata americana: l'arribada massiva de plata durant el s XVI, va provocar una revolució dels preus a Europa. L'arribada de plata suposava més moneda, per tant, la demanda de productes va augmentar, però com l'oferta de productes era limitada, els preus es van disparar. La plata també es va utilitzar com a intercanvi comercial amb l'orient llunyà
  • La revolució dels preus: podem distingir entre:
  1. Angalterra, França, Països Baixos, etc: els preus van pujar més que els salaris, per tant, els empresaris guanyaven més beneficis i els costos de producció eren més baixos ( havien de pagar menys als treballadors). Aquests beneficis seran destinats a inversions productives i originaran un desenvolupament econòmic.
  2. Península Ibèrica: els preus van pujar, però els salaris també, per tant, els beneficis dels empresaris eren més baixos. Aquest serà un dels motius del retard econòmic d'Espanya en relació amb altres països europeus.
  • El mercantilisme: corrent de pensament dominant durant els s.XVI i s.XVII que considerava que la riquesa d'un país depèn de la quantitat de metalls preciosos de què disposa.
  • El proteccionisme: és la doctrina econòmica que defensa la implantació de mesures que obstaculitzen la lliure circulació de mercaderies procedents d'altres països, per tal de defensar la producció interior davant la competència estrangera.