dilluns, 7 de febrer de 2011

Activitat: " la memòria dels cargols"


La memòria dels Cargols és una sèrie catalana, que mitjançant una família de pagès, repassa la història de Catalunya.

El capítol 1 : la família Cargol ,fugint dels sarraïns, s'instal·la a les terres de baró.

Aquest és l'enllaç del primer capítol: Capítol 1Contesta a les següents preguntes:

  1. A quin segle es remunta la història de la família dels cargols?
  2. De qui estan fugint quan arriben al feu del baró?
  3. Fan algun tracte amb el baró per quedar-se a viure a la casa vella i obtindre un tros de terra per conrear? Quines són les condicions?Han de pagar algun delme?
  4. Per què els posen el sobrenom dels Cargols?
  5. Com és la casa vella: tenen habitacions, mobles i cuina? Creus que es rentaven molt sovint els membres d'aquesta família?
  6. Són molt membres a la família? Quants?
  7. Què decideix el pare per poder tirar la família endavant? Quin paper hi juga el Pere Pau en aquesta història? Saps què és el dot? Poden donar dot els Cargols al Pere Pau?
  8. La Neva pot decidir amb qui es vol casar? Creus que hi ha molta diferència d'edat entre ella i el Pere Pau?
  9. Per què han d'aturar el casament? Quina alternativa els dóna el Batlle? Com acaba aquesta història?
  10. Creus que eren molt supersticiosos en aquella època? Quin membre de la família ho és més?