dimarts, 8 de febrer de 2011

Aspectes a estudiar per l'examen del tema 3 i 4.

Aspectes a repassar per l'examen del tema 3 i 4. Recordeu que teniu els resums del bloc i els esquemes resum del full Dina 3 per estudiar.

Del tema 3:

  • Importància de l'esglèsia a l'edat mitjana ( tot l'apartat 4.9)

  • Els orígens de Catalunya ( última part apartat 4.10)

Del tema 4:

  • Estudiar les següents paraules del vocabulari: califa, emir, delme, tragina, vassall, tinença, serf, feu, burg, aprisió, alberga, alou, pintura mural, miniatura, rotació biennal i rotació triennal.

  • Relació entre vassall i senyor feudal ( apartat 5.1)

  • Estudiar les diferents etapes de l'Al-Àndalus: esplendor (emirat i califat), desintegració (regnes taifes) i davallada. ( apartat 5.3)

  • Com era la societat feudal, estudiar la piràmide social ( les relacions de classe), què era la tinença. ( apartat 5.4)

  • Què eren els alous i les aprisions, les càrregues feudals i les cartes de poblament ( apartat 5.5)

  • L'economia rural: mirar els tipus d'innovacions tècniques, la diferència entre rotació biennal i rotació triennal. ( apartat 5.6)

  • Estudiar les característiques de l'arquitectura romànica de les esglésies ( tipus de planta, coberta, com són els murs, les finestres,etc.) , de l'escultura i de la pintura ( pintura mural, tremp i miniatures) ( apartat 5.8 i 5.9)