divendres, 27 de gener de 2012

Com es fa un comentari d'un text històric?

El punt de partida és sempre la lectura atenta del text, i també subratllar-ne les idees més importants.  A partir d’aquí es poden seguir els passos següents: 

1. Enquadrar el text, que vol dir: 

• Explicar de quin tipus de text es tracta (si es tracta d’un retall de premsa, una carta, un escrit sobre un tractat, unes lleis, les memòries d’algun personatge, etc.) 

• Dir a quin tema es refereix el text. Per exemple: si es tracta de la revolució francesa. 

• Si al text apareix alguna data, val la pena fer alguna referència a ella. Per exemple: l’any 476 és justament l’any que va acabar l’Edat Antiga i comença l’Edat Mitjana. 

• Si es coneix  l’autor fer també alguna referència a ell, als destinataris si en sabem i també en quines circumstàncies i per què es va escriure.   

2. Analitzar el text tot seguint els passos següents: 

• Escriure les idees principals del text .

• Citar els noms propis (si surten), les dades, les institucions, els personatges que es citen, etc. 

• A continuació s’escriuen les idees principals començant des del principi del text fins a la fi (S’ha evitar l’error de tornar a repetir literalment el mateix que ha dit el text)

3. Explicar l’entorn històric del text, és a dir, centrar-se en el moment històric a què fa referència el text i explicar tot el relatiu a l’època a partir del que diu el text. Si es tenen coneixements relatius a l’època ara és el moment de posar-ho. Per exemple: si el text parla de l’aixecament de Franco contra el govern legal de la 2na República, cal dir, si es sap evidentment, algunes coses de la 2na República fins a aquell moment i de la situació general d’Espanya en aquells moments, etc.  

4.Posar les conclusions: que fonamentalment ha de costar de: 

• Crítica: quin valor té actualment el text, les conclusions i les afirmacions que s’hi fan.

• Aportació personal: si s’està o no d’acord, què trobem a faltar, que remarcaria, etc.  

Nota.- Aquestes són les pautes generals i que poden ajudar. Però això no vol dir que s’hagin de seguir al peu de la lletra.