diumenge, 3 d’octubre de 2010

Resum 1.9: Els moviments migratoris a l'actualitat


  • L'èxode rural: de les migracions interiors, la més important és la que es produeix del camp cap a les ciutats. Aquestes migracions estan relacionades amb la industrialització, la ciutat industrial es converteix en el centre impulsor de l'economia i atrau als camperols dels voltants. Aquesta migració es dóna en països d'economies emergents com la Xina, Rússia o l'Índia.
  • Les migracions pendulars: es dóna als països desenvolupats, és una migració de la ciutat a la perifèria ( els voltants). Exemple: la gent no pot comprar un pis a Barcelona, va a viure a Sabadell, però segueix treballant a Barcelona.
  • Migracions Internacionals: és la circulació de persones entre països. Els països desenvolupats atrauen la mà d'obra dels països més pobres. Com que la majoria dels països desenvolupats estan a l'hemisferi nord, es parla d'una migració de sud cap a nord.
  • Països emissors i receptors: el gran motor de les migracions internacionals en l'actualitat és la gran diferència que hi ha entre els països rics i els països pobres.
-Països emissors: la manca d'oportunitats i els salaris baixos d'aquests països
empenyen a les persones joves a emigrar.

-Països receptors: hi ha oferta de feina, una millora de salaris i, en general,
espectatives de millora per l'immigrant.