dijous, 30 de setembre de 2010

Resum 1.8: Els moviments de la població.

  • Migracions: són els moviments de població d'un territori a un altre.
Distingim:

- Emigració: es produeixen quan una o més persones abandonen una regió o un país determinat.

- Immigració: es produeixen quan una o més persones arriben a un
país determinat.

  • Causes de les migracions:
- Econòmiques: per buscar feina.

- Religioses: per fugir de discriminacions, o bé per entrar en la mateixa
comunitat religiosa.

- Polítiques: Per fugir o gaudir de situacions polítiques correctes.

- Culturals: Per estudiar ( Ex. Séneca o Erasmus)

- Recreatives: Per fer turisme o practicar oci.

  • Tipus de migracions:

- Segons desplaçament:

-Interiors: quan es produeixen dins d'un mateirx àmbit territorial ( regió, país,etc.)

-Exteriors: quan es produeix d'un àmbit a un altre.

- Segons durada:

- Temporals: duren només un temps determinat.
- Estacionals: a més de durar un temps determinat, es produeixen en
un període concret de l'any.
- Definitives: quan l'immigrant es queda per sempre al país d'acollida.

- Segons la forma:

- Voluntàries: si responen a decicions lliures. Condicionals ( amb autorització) i
Clandestines (sense autorització).

- Forçoses: contràries a la voluntat personal: per una guerra, una
deportació,etc.