dijous, 24 d’octubre de 2013

El turisme a la mediterrània.

La conca mediterrània té una excepcional riquesa de valors naturals i culturals que expliquen el seu potencial turístic. És per això que aquest espai és el principal focus d´ atracció turística del món. El 1996, aquest espai va acollir 175.726.000 turistes internacionals, que suposen un 30% del conjunt de turistes a nivell mundial. Les repercussions d´ aquest flux turístic en l´ economia de la Mediterrània són evidents: uns cinc milions de llocs de treball i més de 100.000 milions de dòlars anuals en ingressos, el que representa - en la franja litoral- al voltant del 7% del Producte Interior Brut. El turisme però, és també un agent que causa un gran impacte ambiental al litoral. La contaminació de les aigües, les agressions a la flora i la fauna subaquàtiques i, especialment, l´ agressió paisatgística són alguns dels símptomes més importants que es deriven d´ un model basat en el creixement extensiu i en el consum indiscriminat de sòl, molt per sobre de la capacitat de càrrega del territori. Aquest model turístic està basat en la concentració tant espacial com temporal. Espacial, perquè les infrastructures turístiques estan situades en la franja litoral, en una prima pel·lícula que ignora el rerapaís immediat; de fet, el 75% de l´ activitat turística es genera en els quatre països membres de la Unió Europea i només el 25% en la resta de la conca. I temporal, perquè l´ afluència turística presenta una acusada estacionalitat en el període estival, fet que incrementa l´impacte sobre el medi i debilita el model econòmic del turisme mediterrani.
És evident que la major part d´ espais turístics de la Mediterrània pateixen una crisis estructural. De fet, any rera any la conca mediterrània perd capacitat d´ atracció; encara que és el principal focus turístic del món, en els últims cinc anys ha perdut més de tres punts de la taxa mundial. La consolidació de noves àrees turístiques sembla més la conseqüència que no pas la causa de la devaluació de la Mediterrània com a destinació turística mundial; i és evident que la degradació del medi ambient - els impactes sobre un medi fràgil i vulnerable- és el principal factor de pèrdua de competitivitat dels espais turístics de la conca de la Mediterrània.

Respon raonadament les següents preguntes:
- Quines són les causes de la pèrdua de capacitat d’ atracció turística de la conca mediterrània?
- A quines altres àrees turístiques creus que marxen els turistes?
- Que penseu de l’ estat del turisme al vostre poble?

Mapa de les zones turístiques i del fluxes turístics en el món.
(Per fer més gran el mapa cliqueu a sobre del mateix)
Observa el mapa i contesta:
1. A quin hemisferi es troben els països més turístics del món?
2. On van dirigits els fluxes més grans de turisme?
3. Per què creus que passa això? Raona la resposta.