dijous, 5 de maig de 2011

Resum 8.5: la ciència moderna

Francis Bacon: amb les seves idees van servir per fonamentar i consolidar el mètode científic.

  • El naixement de la ciència moderna: A partir de la segona meitat del s.XVI, la ciència va experimentar un gran progrés. L'aplicació del mètode científic basat en l'observació, formulació d'hipòtesis, experimentació, extracció de conclusions i elaboració de la TEORIA, serà un dels responsables d'aquest progrés.
  • L'impuls de la ciència: factors:
  1. Bagatge renaixentista: la curiositat i sentit crític del renaixement s'encomana també als científics.
  2. La difusió de la impremta ( inventada per Gutenberg al s.XV): va democratitzar els llibres i les idees que hi havien dins.
  3. Els grans descobriments geogràfics: el coneixement de nous móns i cultures van suscitar comparacions amb el món conegut i el qüestionament de moltes idees.
  4. Les aplicacions tècniques: la ciència adquireix molta importància per la seva aplicació pràctica, la tècnica representa poder.
  • El criteri d'autoritat: l'Església defensava aquest criteri, segons el qual la validesa d'un argument es fonamentava en l'autoritat d'un gran mestre. L'opinió d'una persona amb prestigi era suficient perquè la seva afirmació fos irrefutable ( indiscutible), encara que no la demostrés.
  • L' Església davant la ciència: la ciència qüestionava el pensament de l'Església, ja que va desplaçar a l'ésser humà del centre de la creació i el va considerar sotmès a les mateixes lleis naturals que els altres animals, en canvi l' Església atorgava un paper especial respecte als altres éssers naturals. Moltes teories científiques van ser rebutjades i perseguides, i diversos científics condemnats per l'Església a través de la Inquisició.