dijous, 31 de març de 2011

Resum 7.5 " Les institucions catalanes"

Miniatura on es representa un Cort medieval, el rei presideix la reunió.
  • Les Corts medievals: consistien en reunions que mantenia el rei amb:
- Representants de l'Esglèsia, el braç eclesiàstic.
- Representants de la noblesa, el braç militar.
- Representants de les ciutats i vil·les, braç reial o popular.

Les Corts es reunien de manera esporàdica, en ciutats diverses i per iniciativa reial, s'obrien amb una exposició del rei (normalment era per demanar diners), després els braços exposaven les peticions al monarca, i finalment, quan s'arribava a un acord entre les dues parts, es tancava la reunió.
  • La Diputació del General o Generalitat: a les Corts celebrades a Cervera a mitjans del sXIV, es va autoritzar la creació de la Generalitat, per posar en pràctica les decisions de la institució. Cada cop agafarà més importància i es convertirà en la principal institució del país.
  • Els béns de la Corona: els reis de la Corona d'Aragó obtenien els ingressos del domini reial, llocs, vil·les i ciutats sota jurisdicció directa del rei i també dels tributs de les comunitats musulmanes i jueves. Com amb aquests ingressos no en tenien prou havien de recorre al permís de les Corts per demanar préstecs i crear nous Impostos.
  • El mestre racional: creat per Pere II el Gran, s'encarregava d'administrar les finances de la monarquia. Amb el temps cada territori del regne tindrà un mestre racional.