dijous, 31 de març de 2011

Resum 7.4 "El comerç Català per la Mediterrània"

Mapa dels consolats catalans repartits per a la Mediterrània al s XIII.

  • L'expansió comercial: l'expansió de la corona catalanoaragonesa per a la Mediterrània iniciada per Jaume I el Conqueridor, va anar acompanyada d'un augment de les activitats comercials. Els mercaders catalans van finançar la conquesta de Mallorca, Menorca i Eivissa interessats en dominar el comerç marítim de la Mediterrània.
  • La importància marítima de Barcelona: Durant els segles XIII, XIV i XV, Barcelona va esdevenir una de les ciutats més importants de la Mediterrània a l'alçada de Venècia i Gènova. La ciutat va créixer molt fora muralles, en el camí que anava de la ciutat al mar es va construir el barri de la Ribera, barri de mariners i comerciants on es va construir Santa Maria del Mar.
  • Mariners i mercaders: els mariners i mercaders catalans recorrien la Mediterrània i l'Atlàntic, els viatges per mar eren perillosos (naufragis, atacs de vaixells pirates) i hi havia molta competència entre els comerciants d'altres indrets (pisans, venecians,etc.). Els mercaders catalans exportaven: llana en brut, vi, oli, fruita seca, corall, fusta, cuir, teixits i paper.
  • El consolat del mar: eren tribunals creats per a alleugir l'administració de justícia en l'àmbit marítim i mercantil. Eren formats per comerciants i homes de mar. Els consolats de catalans o d'ultramar tenien jurisdicció sobre les causes criminals menors, però només per imposar multes i penes civils a mercaders i navegants.