dimarts, 5 d’abril de 2011

Resum 7.6: el Gòtic Català

  • L'arquitectura: En contrast amb el gòtic més típic, el gòtic català s'identifica per:
- Una composició més austera, amb menys punxes i una ornamentació més sòbria.
- Menys tendència a la verticalitat.
-Augment de la superfície dels murs i reducció dels finestrals.

  • Exemples d'arquitectura gòtica:
Les primeres Catedrals gòtiques a Catalunya, a la esquerra la de Tarragona i la seu vella de Lleida a la dreta.L'impuls de l'arquitectura gòtica catalana es produirà durant el sXIV, amb la construcció de la Catedral de Barcelona ( imatge de l'esquerra) i Santa Maria del Mar ( imatge de la dreta).
Cal destacar també la Catedral de Girona que va començar a construir-se al sXIV, però va estar molt temps aturada. Destaca per ser una Catedral gòtica d'una sola nau.


  • L'arquitectura civil: amb la consolidació del poder reial es van construir nombrosos palaus reials com el Palau Major del rei a Barcelona. També destaquen en aquest període, la construcció de drassanes, com les de Barcelona manada construir per Pere el gran, i llotges gòtiques. Altres edificis a destacar són: l'hospital de la Santa Creu a Barcelona i els palaus de la Generalitat.
  • La pintura i l'escultura: la temàtica de la pintura gòtica catalana és majoritàriament religiosa. Algunes famílies nobles van pintar la seves cases amb murals, és l'exemple de les pintures del palau Aguilar i la saló del Tinell del Palau Reial Major. L'escultura gòtica també és bàsicament religiosa.