dilluns, 29 de novembre de 2010

Activitat 3: Dia a dia a Bagdad

Vídeos: El dia a dia a Bagdad.
<a href="http://video.mx.msn.com/?mkt=es-mx&vid=6e68152e-f90a-4e80-8dea-1e1d4a185254&from=es-mx&fg=dest" target="_new" title="La vida en Bagdad">Video: La vida en Bagdad</a>

<a href="http://video.mx.msn.com/?mkt=es-mx&vid=fe299fd4-62e1-4e73-941f-53022382d055&from=es-mx&fg=dest" target="_new" title="Un alivio peligroso para el calor de Bagdad">Video: Un alivio peligroso para el calor de Bagdad</a>

Un cop visualitzats, contesta les preguntes següents:

1) Quin és el riu que passa per Bagdad? Quants milions d'habitants té la ciutat?
2) Quines ètnies conviuen a Bagdad? Es porten bé?
3) Què hi han més Sunnites o Xiïtes?
4) De que viuen els iraquians?
5)Què és el pla de seguretat de Bagdad? Creus que ha funcionat?
6)Què pensen els xiïtes sobre l'ocupació americana? I els Sunnites?
7)Per què té por la nena que apareix al reportatge? Tu en tindries?
8)Com es diu la fira d'animals de Bagdad? Què hi va passar un divendres?
9) Per què creus que la gent, tot i la por a un atemptat, va al parc a jugar? Què creus que faries en el seu cas?