dilluns, 29 de novembre de 2010

Resum 4.5: La cultura i el pensament a l'islam


  • L'islam i la cultura occidental: va haver-hi un intercanvi cultural molt important entre l'herència grecoromana i la cultura islàmica. Es van traduir molts llibres de la cultura occidental a a la islàmica i també al reves, obres científiques i filosòfiques àrabs al llatí. Heu de pensar que en el món islàmic hi havia una actitud científica més racional que en el món cristià en aquells temps.
  • El pensament a l'islam: Pel que fa a grau d'intolerància vers a les altres cultures i religions, la civilització islàmica era semblant a la cristiana. Però en el cas concret de la conquesta de l'Al Andalus, la convivència entre religions va ser bastant bona.
  • La ciència a l'Islam: els àrabs van destacar en diferents àmbits: en les matemàtiques, van perfeccionar el sistema numèric decimal, la geometria i l'àlgebra. Pel que fa a la medicina, cal destacar la figura d'Avicenna. També van fer aportacions en l'astronomia, la geografia, la física i la química.
  • La tècnica de l'islam: van superar els coneixement occidentals en el terreny de les obres hidràuliques i la irrigació. També van ser els difusors de l'astrolabi, un instrument per mesurar l'altura dels astres.