dilluns, 8 de novembre de 2010

Activitat 2: Històries de Catalunya

Mirant aquest documental heu de contestar a les preguntes del qüestionari que us he donat.

Edu3.cat