dijous, 4 de novembre de 2010

Activitat 1 i 2: Cronologia i localització de l'Imperi Romà


Activitat 1: Realització d'un eix cronològic de l'Imperi Romà.
La primera activitat serà de cronologia. El temps. La història de Roma té els seus orígens en la fundació de la ciutat, al segle VIIIaC, l'expansió i la romanització comença al s. IIIaC i s'allarga fins a la crisi de l'Imperi s. IIIdC i el seu esfondrament l'any 476dC.

Fes un fris cronològic marcant els orígens i les diferents etapes de la Història de Roma.

- fundació ciutat
- monarquia
- república
- imperi

Per realitzar aquest eix (fris) cronològic tens aquest enllaç: cronologia Imperi Romà.

Activitat 2: Mapa "Història de l'expansió romana"

Amb el mapa que us he lliurat a classe marqueu l'expansió de l'Imperi Romà.

1. Posar nom als mars
2. Marcar els rius Rin i Danubi, que feien de frontera
3. Posar el nom dels següents territoris de l'imperi : Gàl.lia, Hispània, Britànnia.
4. Posar el nom de les ciutats assenyalades al mapa amb un punt.
5. Pintar amb colors diferents les diverses etapes de la formació de l'Imperi Romà.

Aquí teniu l'enllaç amb el mapa: Mapa de l'Imperi Romà.