dimarts, 19 d’octubre de 2010

Activitat 8: Creant el meu cartutx faraònic.


Molt bé, ja hem vist com i per què apareix l'escriptura a la història. També hem vist l'evolució de l'escriptura egípcia, d'una escriptura pictogràfica, passant a una ideogràfica i finalment a una fonogràfica.

En aquesta activitat i amb el full que us he donat, heu de passar el vostre nom a escriptura jeroglífica, recordeu que els escribes escrivien de dalt a avall.