dijous, 21 d’octubre de 2010

Resum 2.5: Les grans concentracions urbanes

Fotografia aèria de Ciutat de Mèxic

  • El creixement de la població urbana:

Fa només uns segles, gairebé la totalitat de la població era rural, a partir del segle XIX amb la industrialització, les ciutats van començar a créixer i en van aparèixer de noves. Tot i així, a l'any 1900 la població urbana al món estava sobre el 10%, per tant, el 90 % encara era rural. És al llarg del segle XX quan el creixement urbà es va accelerar arribant a començaments del sXXI a superar el 50%.


  • Les noves concentracions urbanes:

Les primeres concentracions urbanes importants es van produir als països industrialitzats: Europa i Amèrica del Nord. Cap a la segona meitat del segle XX, Japó es va afegir a aquesta llista. A l'actualitat són els països del tercer món ( recordeu que estan en procés d'industrialització) els que encapçalen la llista de les concentracions urbanes més importants del planeta. De les 20 aglomeracions urbanes amb més població, 15 són de països en vies de desenvolupament.


  • Grans àrees de concentració urbana:

Cinc grans regions contenen gairebé la totalitat de les grans ciutats:

- A l'Europa occidental i central, la conca de la Mediterrània i l'Orient Mitjà.


- A l'Àsia meridional, amb el Pakistan, l'Índia i Bangla Desh.

- A l'Àsia oriental, amb la Xina oriental, Corea, el Japó i Taiwan.

- A la regió de l'Amèrica del Nord, que podem dividir en dues façanes:
  • La façana oriental, que va des de Montreal fins a Washington.

  • La façana occidental, que va des de Vancouver fins a San Diego-Tijuana.

- A l'Amèrica del Sud, sobretot a la façana atlàntica.