dimarts, 19 d’octubre de 2010

Resum 2.4: les àrees més densament poblades.

Alinea al centre

Una piscina d'onades humanes al Japó, crec que ja han completat l'aforament, no creieu?


Les tres grans àrees de màxima concentració de població de la Terra són:

  • el sud-est asiàtic: Hi viu gairebé la meitat de la població de la terra. Grans planes on es practica una agricultura intensiva molt productiva.

  • Europa : S'ha convertit en un focus d'atracció d'immigració conseqüència del alt grau d'industrialització.

  • el nord-est dels Estats Units: la intensa activitat industrial i comercial ha afavorit l'arribada d'immigrants.

Altres àrees menys extenses, però també densament poblades, són:

  • el Japó : el creixement de població i econòmic que es va donar al s XX l'han convertit en una potència mundial.

  • la costa de Califòrnia (als Estats Units): és una zona d'agricultura rica, a la qual s'afegeix una potent indústria petroliera, aeronàutica, cinematogràfica i informàtica.

  • l'altiplà central de Mèxic: s'hi troba Ciutat de Mèxic, que concentra la meitat de la població del país i la major part de l'activitat industrial.

  • el delta del Nil: l'agricultura rica i una incipient industrialització la converteix en la major aglomeració humana del nord d'Àfrica.