dilluns, 27 de setembre de 2010

Resum apartat 1.6: Evolució històrica de la població

1.6. Evolució històrica de la població:


Distinguim diferents etapes:
  • La primera expansió demogràfica: durant l'etapa caçadora recol.lectora de la prehistòria, la població va ser molt escassa. Serà amb el Neolític i le grans transformacions socials, econòmiques i culturals quan es produeixi la primera expansió demogràfica.
  • L'inici del progrés: durant molts anys (milers d'anys), la població del planeta va augmentar amb lentitud. Aquest panorama va començar a canviar entre la segona meitat del sXVII i la primera meitat del sXIX amb l'inici del progrés tècnic i científic i l'augment i diversificació dels conrreus. En aquests 200 anys la població va assolir els 100 milions d'habitants.
  • L'explosió demogràfics: a partir de la R. Industrial (meitat sXIX) i el procés d'industrialització, comencen a créixer la producció d'aliments i de béns, es generalitzen els hàbits higènics i sanitaris i progresa la medicina. Això fa que la mortalitat caigui en picat, però la natalitat es manté elevada. A partir d'aquest moment, la població comença a créixer ininterrompudament. A mitjans del sXX la població mundial sobrepassa els 5.000 milions d'habitants.
  • La població actual: actualment a la terra ja gairebé arribem als 7.000 milions d'habitants. En un futur immediat la població continuarà creixent amb tendència a la desacceleració. El problema: els recursos són finits, si la població creix al mateix ritme seran inevitables les crisis de subsistència.