dijous, 24 d’octubre de 2013

Mapa del món: densitat de connexió a Internet

Per fer més gran el mapa cliqueu a sobre del mateix.

Vivim en un món global, però no pel que fa a l'accés d'Internet i ni tampoc com en tantes altres coses: en el repartiment de la riquesa, en l'accés a la sanitat, en la justícia, l'accés a l'educació...