dijous, 24 d’octubre de 2013

L'aigua potable al món

L'aigua potable és fonamental per a viure. La situació de pobresa de moltes persones del món està estretament vinculada al seu accés a l'aigua i a la qualitat de la mateixa. La qualitat de l'aigua afecta directament a la salut de les persones.
El dret a l'aigua és un prerequisit pels drets humans. Sense aigua neta no podem tenir bona salut.
Dades sobre salut i aigua:
 Más de 1.500 milions de persones no tenen accés a aigua potable. És a dir, una de cada 5 persones al món no té accés a aigua potable.
 Uns 1.700 milions de persones ingereixen aigua en condicions inadequades.
 Prop de 2.500 milions de persones manquen d'accés a tractament sanitari. Aquesta xifra suposa una de cada tres persones del món.
 De cada 3 malalties del món, una és originada per problemes relacionats amb la qualitat de l'aigua.
 Cada any, més de 5 milions de persones moren per malalties relacionades amb l'aigua.
 L'OMS estima que el 80 % de les malalties al món estan relacionades amb la qualitat de l'aigua.


Cobertura de subministrament d'aigua
(accés total el 2002)
91-100% …… No es disposa de dades

En resum: Un terç de la població mundial sofreix escassetat d'aigua i/o falta de tractament sanitari.
Per eradicar la pobresa és necessari un millor accés a l'aigua, una bona gestió de l'aigua i accés a l'educació.
(Text extret de la web d' Intermón Oxfam.)