dijous, 24 d’octubre de 2013

El Canvi Climàtic

No podem negar que l'activitat humana modifica i transforma la Natura. Les activitats humanes des de l'antiguitat han modificat d'una manera clara el territori, només heu de pensar en la gran quantitat de massa forestal que es va talar en l' edat Moderna, període dels grans descobriments. Els vaixells i les armes requerien gran quantitat de fusta, i això va originar la tala de grans masses forestals.

Aquest passat va patir un punt d'inflació a partir de la Revolució Industrial , quan la capacitat de transformar el territori creix d'una manera exponencial. Abans, per fer una carretera com la Via Augusta de Roma, es dedicaven moltes dècades. Avui en dia amb la maquinaria que hi ha, es trigaria molt menys temps a fer-la. De la contaminació atmosfèrica ja ni parlem! Sobretot a partir de l'aparició del automòbil s'ha vist molt incrementada, suposant un greu problema de salut per la gent que viu a les grans ciutats. Penseu que el 90% de les emissions de CO2 a l'atmosfera són produïdes pels mitjans de transport: cotxes, avions, camions, autocars...

Gràfic d'augment de Temperatures i Emissions de CO2 des de l'any 1860 al 2000: