dijous, 24 d’octubre de 2013

Estat de les reserves mundials de pesca


  • Com veieu l’ estat de les reserves mundials de peix als nostres oceans? Quin o quins són els oceans o mars que estan més malament?
  • Si fóssiu polítics amb capacitat de decisió, quines serien les solucions que adoptarieu per intentar resoldre o almenys minimitzar el problema de la sobrepesca?