diumenge, 13 de novembre de 2011

Tipus de Violència de gènerea) Maltractament físic:
És qualsevol conducta que porti l'ús de la força produint una lesió física al cos de la víctima o bé el que es denomina “maltractament d'obra”, aquella agressió que no deixa senyal al cos de la víctima. 

Són manifestacions de lesió les empentes, cops de puny i de peu, cremades al cos, cops amb objectes, forcejar arribant a provocar blaus al cos, trencaments d'ossos, talls i lesions a òrgans interns i/o irreversibles.


b) Maltractament psicològic
Fa referència a conductes que atempten contra la integritat psíquica i emocional de la dona i bàsicament com a persona.

Són manifestacions d'aquest tipus: la humiliació, els insults, les vexacions, l' exigència a l'obediència, els crits, l'aïllament social, la culpabilització, el rebuig, el xantatge emocional i totes aquelles que tinguin com objecte minvar l'autoestima de la dona.

Aquest tipus de violència no és tan visible com la física i és més difícil de demostrar.

Moltes vegades la víctima no identifica aquesta violència sinó que ho justifica com a propi del caràcter de l'agressor. c) Maltractament sexual
Parlem de violència sexual quan hi ha una imposició per realitzar un acte o una relació sexual en contra de la pròpia voluntat.


d) Maltractament econòmic
Significa limitar a la dona a l'accés als recursos econòmics, laborals i /o educatius. Això pot provocar que les víctimes es vegin pressionades a romandre ( quedar-se) amb el maltractador al no poder comptar amb recursos econòmics. Tot i amb l'entrada de la dona al món laboral i l'augment de la independència econòmica d'aquesta, a l'actualitat aquest tipus de maltractament encara es dóna.


e) Maltractament social: 
Allunyament progressiu de la dona de la seva família, amics, companys/es de feina,etc.  Per tal d'aillar a la víctima el maltractado utilitza el control i les prohibicions constants de les activitats i de les relacions externes, també pot forçar situacions desagradables en públic,etc.


Tots aquests tipus de maltractaments simplifiquen la realitat, ja que generalment es donen combinats uns amb altres però sempre com a mitjà amb el que el maltractador exerceix la violència.