diumenge, 6 de novembre de 2011

Activitat: Te doy mis ojos (2003)CONTESTA A LES SEGÜENTS PREGUNTES: 

1. En parlar del maltractament, hem distingit cinc tipus: físic, psicològic, econòmic, sexual i social. Indica els que pateix Pilar, fent referència a les escenes de la pel·lícula.

2. Anota les situacions, viscudes per Pilar, que corresponen a cadascuna de les quatre fases del cicle de la violència de gènere (acumulació de tensió, explosió violenta, “lluna de mel” i escalada de la violència).

3. En dues ocasions, Pilar se’n va de casa amb les sabatilles posades. Què deu significar aquest detall?

4. Què diríeu de la mare de la protagonista? Analitzeu les seues postures i opinions: No està d'acord en que la seva altra filla es casi pel civil, i a més vol que es case amb el seu vestit de núvia; està preocupada pel tipus d'enterrament de les seves filles; manté que Pilar ha de tornar amb Antonio, malgrat que ella també va patir, sembla, una situació semblant... En un moment determinat arriba a dir: "Yo aguanté por vosotras."

5. Com interpreteu que Pilar llanci el vestit de núvia daltabaix del terrat?

6. Parlem ara de la personalitat de Antonio i del prototipus d’home que representa:

 Per què reacciona violentament en diversos moments del film?
 Per què vol separar Pilar del seu àmbit familiar i dels seus projectes professionals?
 Com definiries la relació que vol mantenir amb Pilar: domini, possessió...?
 Com canalitza les seves frustracions i misèries professionals i quotidianes?
 Antonio personifica un tipus especial de comportaments masclistes. Opineu sobre
quina seria la manera de poder-los evitar.
 Què deu significar que li digui a Pilar, de manera afectuosa, "canija"?
 Antonio segueix una teràpia psicològica. Creus que aquesta teràpia ha estat
efectiva per a Antonio? Raona la resposta que dones.

7. Compara la parella Pilar – Antonio amb la parella Ana – John. Quines diferències trobes entre elles, quines entre ells, i quines entre ambdues parelles (és a dir, quins són els models de feminitat i de masculinitat que presenten els diferents personatges)?

8. Els quadres, la història de l'Art... què representa per a la Pilar? Per què creus que la directora ha triat aquests quadres?

9. Parlem del títol de la pel·lícula, Te doy mis ojos. A meitat del film, Antonio i Pilar es reconcilien, momentàniament. Pilar, al llit, li diu al seu marit: “Te doy mis brazos; te doy mis piernas; te doy mis dedos; te doy mi cuello, te doy mis pechos; te doy mis manos; te doy mis ojos, mi boca...” Ja al final, Pilar li diu a la seva germana: “Tengo que verme. Hace demasiado tiempo que no me veo”. Interpreteu totes aquestes paraules.

10. Després de la darrera agressió i humiliació, Pilar presenta una denúncia a comissaria. El policia li demana un informe mèdic i li diu, entre d'altres coses, que descrigui allò que ha passat.
La dona diu: Lo ha roto todo, todo, todo... i decideix marxar. Què n'opines d’aquesta seqüència? Què vol denunciar la directora?

11. El final del film ha estat criticat per algunes persones per considerar-lo massa "light", si tenim en compte com acaben en la vida real casos similars. Què n'opines?