divendres, 23 de setembre de 2011

Activitat: el meu projecte de servei a la comunitat.

Un grup de voluntaris en plena feina de neteja de la llera del riu.

Per poder triar un projecte de servei per a la nostra comunitat primer hem de servir-nos d'aquesta pauta:

1. Detectar una necessitat social: hem d'intentar esbrinar quin problema o dèficit té la nostra comunitat ( poble, barri, institut) que estigui en les nostres mans poder-lo solucionar.

2. Definir un servei possible: ara que ja coneixem el problema o necessitat, hem de pensar com el podem intentar solucionar o cobrir.

3. Decidir què volem aprendre: durant aquest servei haurem d'aprendre moltes coses, habilitats, etc. Tot aquest aprenentatge el podrem fer servir més endavant en altres moments de la nostra vida.

Molt bé, ara us toca a vosaltres. Heu d'intentar pensar en alguna necessitat social que no estigui coberta en el vostre institut, barri o poble. Un cop trobada, heu d'intentar explicar quin servei donaríeu per intentar cobrir aquesta necessitat i quines coses aprendríeu de tot plegat. En cas de no trobar-ne cap, també podeu explicar un servei que ja estigui funcionant, però sobretot, que sigui realitzat per voluntaris.