dissabte, 11 de juny de 2011

EXAMEN RECUPERACIÓ:

RECUPERACIÓ CIÈNCIES SOCIALS 2n ESO

1r TRIMESTRE els que recupereu aquest trimestre heu de portar calculadora a l'examen:

  • TEMA 1 : “La població” Portar calculadora !!

Què és la demografia? (apartat 1.1.)

El creixement natural o vegetatiu. (com es calcula) (apartat 2.5)

Saldo migratori. (què és? com es calcula?, diferències entre immigrants i emigrants.

Creixement demogràfic, què és? I com es calcula?

La densitat de població, què és? Com es calcula? (apartat 3.1)

taxes demogràfiques : taxa de natalitat, taxa de mortalitat, taxa de creixement natural i taxa de creixement total (com es calculen)

L'estructura de la població : (defineix, població activa, població inactiva)

Defineix : societat multicultural, sector primari, sector secundari, sector terciari, primer món i tercer món.


  • TEMA 2 : “La distribució de la població”

diferències entre poblament rural i poblament urbà


  • TEMA 3 : “Alta edat mitjana” (fins el punt 7)

Edat mitjana, quins segles compren, com es divideix?

Crisi de l'imperi romà. Causes.

Pobles germànics, qui són?, què fan?,

els visigots,

Imperi romà d'orient, Bizanci.

Expansió islam. On sorgeix?, com s'estén?, qui era Mahoma?, quins són els preceptes bàsics de tot musulmà?, qui era el seu Déu?, què és l'Alcorà?, que és la kaaba?, per què és tant important la Meca?

què vol dir califa?, quin poder tenia?

La conquesta de la Península Ibèrica

què és la mesquita?, quines parts té?


2n TRIMESTRE


  • TEMA 3 (a partir del punt 7)

Què és l'Imperi Carolingi?

Qui era Carlemany?

La societat de l'alta edat mitjana : els grans propietaris agrícoles, els petits pagesos, els esclaus.

Els monestirs medievals: què eren?, qui hi vivia?, què feien els monjos?

L'Alta Edat mitjana a la Península Ibèrica : els orígens de Catalunya : la reconquesta dels francs (Catalunya vella, Marca Hispànica, Guifré el Pelós)

Els orígens de Catalunya i la independència dels Francs.


  • TEMA 4 “la revolució feudal”

Els orígens del feudalisme

feudalisme i vassallatge

El feudalisme i el poder dels senyors feudals

la revolució feudal de l'any 1000

la tinença

l'estructura de la societat feudal

oratores, bellatores, laboratores

Què és la Pau i treva de Déu?

Quines són les càrregues feudals que han d'aguantar els pagesos?

Catalunya Nova i les cartes de poblament

Art romànic

Arquitectura : característiques, (església i claustre)

pintura i escultura romàniques.


  • TEMA 5 “Expansió i crisi a la baixa edat mitjana”

XI resorgiment medieval

XIV crisi de la baixa edat mitjana

Reis catòlics

El comerç a les ciutats : els gremis

Crisi de la baixa edat mitjana : la pesta bubònica,

Conseqüències de la crisi.

Art Gòtic

Característiques arquitectura, escultura i pintura.


3r TRIMESTRE


  • TEMA 6 “La corona catalano aragonesa”

La Unió Catalunya i Aragó

Pere I el Catòlic i la batalla de Muret

Jaume I el conqueridor

Pere II el gran. Sicília. “les vespres sicilianes”

almogàvers

Les Corts

La Diputació del General

Què són els pagesos de remença?

A què posa fi la sentència arbitral de Guadalupe?

Crisi política: el compromís de Casp


  • TEMA 7 “El renaixement i el nou món”

Europa a l'inici de l'Edat Moderna

l'humanisme

Renaixement una nova visió del món

L'art del renaixement, l'arquitectura

l'escultura

la pintura

difusió de l'impremta. Qui la inventa?, per què serveix?

L'església davant la ciència. La Inquisició

Gran aportacions científiques : Copèrnic (heliocentrisme), Galileo Galilei (telescòpi), Newton (la gravetat)

els descobriments geogràfics: nous vaixells, les caravel·les

Vasco da Gama i Cristòfol Colom

Civilitzacions precolombines

L'encontre entre dos mons

La reforma protestant : Luter, Calví,

Concili de Trento i la contrareforma.


Per preparar l'examen de recuperació intenteu amb el llibre contestar aquestes preguntes, segueixen l'esquema del llibre digital de text-la galera. Us ajudarà a estudiar allò que és més important, veureu que hi ha apartats que no hem triat cap pregunta, podeu deixar-los,i no llegir-los ni estudiar-los, d'aquesta manera hem prioritzat el que és més bàsic i que podem posar a l'examen.

Bona feina!