dilluns, 16 de maig de 2011

Activitat 9: Situació de la població Maia a l'actualitat


1) Confecciona un gràfic de barres mitjançant la següent informació:

XIFRES DE L'EXCLUSIÓ:Indígenes No indígenes

Població en pobresa 87,00% 54,00%

Població en extrema pobresa 30,80% 12,90%

Població amb feina 44,60% 55,40%

Desnutrició infantil 34,00% 11,00%

Analfabetisme 41,70% 17,70%

2) Llegeix aquest article " La pobreza en Guatemala, un rostro indígena" i contesta a les següents preguntes:
  1. Segons l'article, ser indígena a Guatemala a què és equivalent?
  2. Quins llocs ocupen els indígenes Maies dins de la societat guatemalenca? Quin altre nom reben els indígenes?
  3. Hi ha molta diferència entre l'esperança de vida dels Maies i la de la població no indígena? A què creus que és degut?
  4. Des de l'acord sobre identitat i drets de la població indígena l'any 1996, s'han aconseguit moltes millores? Dóna algunes dades.
  5. Quina relació hi ha entre les desigualtats que tenen avui els indígenes i la colonització d'Amèrica per part dels Europeus?
3) Busca informació sobre Rigoberta Menchú Tum a Internet i explica qui és, per què és coneguda, quines són les seves reivindicacions, etc. Pots fer servir aquesta web per buscar la informació: http://www.biografiasyvidas.com/