dilluns, 16 de maig de 2011

Activitat 11: L'art i l'arquitectura Maia

  • FEINA:

Molt bé, ara us toca fer d'investigadors, amb la piràmide o el temple que us ha tocat, intenteu respondre a aquestes preguntes:

1) On es troba aquesta piràmide o temple? Localitza-la en un mapa. Pertany a alguna ciutat Asteca o Maia? Quina? Com era aquesta ciutat?

2) Quant va ser construïda? Per quin emperador, divinitat o alt càrrec la van construir? Saps a quin període pertany?

3) Com està construïda? Explica les característiques, si les té, que la distingeixen de les altres?

Amb la informació que heu obtingut, heu de realitzar un powerpoint per presentar el treball a tota la classe.