dijous, 7 d’abril de 2011

Resum 7.8: Els conflictes a Catalunya

En aquest capítol Dragui ens parla del conflicte social a le ciutat entre la Biga i la Busca.
  • Els conflictes socials urbans: a la ciutat la crisi també es va reflectir. A Barcelona , durant el sXV, es van crear dos grups:
- La Biga, formada per nobles, ciutadans honrats i grans mercaders.

- La Busca, formada per petits comerciants, els artesans dels gremis, els artistes i els menestrals.

Els governs havia estat en mans de la Biga, però els buscaires volien participar-hi per a introduir-hi reformes, reducció d'impostos i mesures per protegir els seus interessos. El rei amb intenció d'afeblir el poder dels privilegiats, va donar suport a la Busca.

  • L'enfrontament entre la Biga i la Busca: a mitjans del s XV, la Busca va aconseguir el govern de la ciutat i va aplicar una política proteccionista ( afavoria la producció local), aquesta mesura perjudicava però als mercaders. Aquesta situació de divisió interna la va aprofitar la Biga, i l'any 1462 va reconquerir el poder. Aquests van emprendre una lluita contra la monarquia, que havia recolzat a la Busca per sotmetre a la Biga.
  • La crisi polític i el compromís de Casp: amb la mort del rei Martí i l'Humà sense descendència, tres representants dels regnes que formaven la Corona d'Aragó - Catalunya, València i Aragó- es van reunir a Casp (ciutat aragonesa) i d'aquesta reunió va sorgir el Compromís de Casp: va consistir en nomenar a Ferran d'Antequera de la família castellana dels Tastàmara com a nou rei.
  • La guerra civil (1462-1472): L'enfrontament entre la Biga i la Busca, la revolta dels pagesos de remença i la política autoritària del rei ( Joan II) van ser els factors que van desencadenar en una Guerra Civil. La crisi social i econòmica dels sXIV i XV, la Guerra Civil i el desplaçament de la ruta comercial a l'atlàntic, van posar fi a l'expansió catalana a la Mediterrània.