dimarts, 26 d’abril de 2011

Com realitzar un arbre genealògic

  • Com es fa un arbre genalògic?

Tothom pot tenir el seu propi arbre genealògic en una presentació artística. Tu també. Només cal que comencis a buscar dades.

  • Tot buscant dades per tradició oral

Totes les dades de la teva família les pots obtenir per tradició oral o per la via documental.

La manera més natural d'aconseguir dades és que preguntis als pares. Els pares et donaran les seves dades i les dels seus propis pares, i fins i tot dels seus avis, si ho saben o recorden.

Si conserves els teus avis, o algun d'ells, tens una font detallada d'informació oral. Els avis et poden donar informació d'ells, dels seus pares i dels seus avis. Amb això, tindràs informació de 5 generacions, amb la teva pròpia.

Si et falta ja algun dels teus avis, pots recórrer als germans o cosins dels avis o àvies. Si demanes a tots els oncles-avis o tietes-àvies, la informació que obtinguis no serà repetitiva, sinó que moltes vegades serà complementària.

Llavors, el que primer ha de fer és parlar amb els més grans de la teva família.

  • Tot buscant dades per via documental

Un cop hagis obtingut totes les dades possibles per tradició oral, la següent passa és la informació documental. Aquesta pot ser molt variada i il.limitada, però el més senzill, per començar, és treballar a partir de les partides de naixement (o bateig), de matrimoni i de defunció.

A partir de l'1 de Gener de 1870, a tots els Ajuntaments d'Espanya existeix un Registre Civil on pots obtenir aquestes dades. A les ciutats aquests documents es troben als Jutjats (a Malgrat el jutjat està al carrer Blanch n10). Per demanar qualsevol partida de naixement o de defunció et calen saber les dades concretes (dia, mes i l'any delnaixement i de la mort), cal que demanis “una partida literal”, d'aquesta manera podràs aconseguir informació dels pares, avis...

Per obtenir dades anteriors a 1870, pots dirigir-te als arxius eclesiàstics. A cada parròquia existeix un arxiu i en ell els llibres sacramentals. Els fonamentals són tres : de bateig, de matrimoni i de defunció.

S'ha de tenir en compte que molts arxius es van cremar durant la Guerre Civil (1936 – 1939).A Malgrat a l'arxiu hi ha digitalitzats els llibres dels arxius eclesiàstics, http://www.ajmalgrat.es/ està obert només pel matí.

L'Ajuntament de Malgrat també ha digitalitzat un seguit de revistes antigues, on també pots trobar informacio http://www.ajmalgrat.es/Recerca%20Arxiu/

Els mormons han digitalitzat molts arxius parroquials i es poden consultar des de casa https://www.familysearch.org/s/image/show#uri=https%3A//api.familysearch.org/records/waypoint/8001065pots entrar a Malgrat i consultar els diferents llibres. A cada llibre hi pot haver més d'un índex, cal tenir paciència i molt bona vista!

L'Arxiu Diocesà de Girona també té digitalitzades les dispenses matrimonials i pots consultar-les amb aquesta pàgina http://www.arxiuadg.org/dispenses-matrimonials.php?lleng=cat_

  • Carpeta de records i dades

Amb la confecció del teu Arbre hauràs de tenir un bon mètode i ordre.

Quan les partides i les dades comencin a fer-se cada vegada més abundants, existirà el perill de perdre't entre papers. Perquè això no passi, et suggerim dos recursos.

El primer és treballar amb un esquema per l'obtenció del major nombre de dades possibles de cada avantpassat, i el segon, anar guardant els documents i records de cada un d'ells en una carpeta. Et posem a continuació un model del esquema que hauràs de seguir:


Primer Cognom ….................. Segon Cognom …...................... Nm

nascut el …....... del mes …............ de l'any ….......

A …...................................................................

Fill/a de ….................................... i de …........................................................

fills que va tenir …..............................................................

es va casar a …................................... el …............... de ….................. de ….......................

amb …....................................................................

va morir en ….............................. el …...................... de................ de...................... de.................

entrerrat al cementiri de …..............................................................

causes de la mort …..................................................................


Aquestes serien les dades bàsiques, tot i que es podrien ampliar moltíssim : caràcter, estudis que va realitzar, centres docents als quals va assistir, idiomes que parlava, professió, status social, situació econòmica, activitats que feia, lectures preferides, viatges que realitzà, guerres a les que va participar, associacions a les que va pertànyer, esports que practicava, ciutats on va viure, estat de salut, malalties que va tenir, operacions que li van fer, accidents que va tenir....

També pots guardar fotografies, documents, escrits, signatures, recordatoris de la comunió o defunció, diaris o revistes ….

Tots aquests records i dades s'han d'anar guardant en una carpeta per cadascun dels nostres avantpassats, amb el seu nom corresponent. La carpeta més pràctica serà aquella que tingui tamany foli i en forma de bossa, per tal que el material no es perdi.

D'igual manera es poden anar realitzant grabacions de les converses i les preguntes que sobre els teus avantpassats puguis fer als teus pares o avis. A més segur que aquestes grabacions t'agradarà tornar-les a escoltar quan passin els anys.

  • Com reprentar les dades recollides?

Les representació de totes les dades recollides és el que se'n diu Arbre Genealògic.

Els ascendents són els més fàcils de realitzar. Són els que a partir d'una persona (que pots ser tu mateix), es confeccionen afegint avantpassats: primer els pares, després els pares dels pares, i així successivament.

Cada persona té un número. L'1 seràs tu, el 2 el pare i el 3 la mare, el 4 l'avi patern, 5 la mare paterna, el 6 l'avi matern i el 7 l'avia materna …. (t'adjuntarè un model de full per poder començar)

A sota de cada número hi ha tres signes. L'asterisc * significa naixement, el signe = casament i la + defunció.