dimarts, 26 d’abril de 2011

Calendari d'entrega i exposició dels treballs.CALENDARI:
    • REDACCIÓ DEL TREBALL ESCRIT A MÀ. I un mural per penjar a l'aula . S'ha de lliurar : divendres 20 de maig

    • El treball serà corregit i retornat

    • Cal preparar la presentació oral i un document power-point per presentar-ho a classe

    • Cal fer la presentacó oral a partir de : 31 de maig

    • De cada exposició es pendran apunts (sortirà alguna pregunta a l'examen) i cada exposició s'avaluarà per parts dels alumnes amb un ítems que donarem a classe.