dilluns, 22 de novembre de 2010

Resum 4.3: Bizanci

Santa Sofia de Constantinoble: construïda en època de Justinià i amb els quatre minarets afegits pels turcs.


  • L'Imperi Romà d'Orient:

L'Imperi Romà d'Orient va resistir les incursions dels pobles bàrbars i va continuar existint fins al segle xv amb el nom d'imperi Bizantí o Bizanci. No va aconseguir el seu objectiu, el d'unir un altre cop la mediterrània, però va enriquir i conservar la tradició grecollatina.

  • Justinià el Gran:
Durant el regnat d'aquest monarca ( s.VI d.C.) bizanci va viure un període brillant: en l'aspecte militar, va portar a l'imperi Bizantí a la seva màxima extensió ( Itàlia, Nord d'Àfrica, illes de la mediterrània occidental, etc.). Va impulsar la compilació del dret Romà, va ser l'impulsador del l'art Bizantí i, en particular, del mosaic. També va fer una gran reforma de l'estat i de la vida eclesiàstica. I, per últim, va afavorir la cultura i va potenciar la historiografia.

  • Bizanci: de l'esplendor...
El període de màxima esplendor de l'Imperi Bizantí va durar aproximadament 2 segles ( Mitjans segle IX fins mitjans s XI). Durant aquest període va ser un imperi molt estable, centralitzat i ben administrat i es va convertir en la primera potència comercial de la Mediterrània. Malgrat tot, els conflictes socials i religiosos van ser-hi constants.
  • ... a la decadència:
El imperi Bizantí va entrar en decadència coincidint amb l'inici de les croades, a finals del segle XI. Els croats van assaltar Constantinoble i van deixar l'imperi molt dèbil i reduït. Gradualment el musulmans van anar conquerint territoris bizantins, fins que a mitjans del segle XV, els turcs van conquerir Contastinoble i van abatre definitivament l'imperi Bizantí.