dimarts, 26 d’octubre de 2010

Resum 2.9: La diversitat Cultural.

 • La cultura: és el conjunt de coneixements, creences, valors, actituds i maneres de fer que els membres d'una determinada societat han adoptat i transmeten als seus fills. Alguns dels elements que constitueixen la cultura d'una societat són:

  - els sons i els signes per a comunicar-se:;

  - les accions aplicades a la construcció d'habitatges o a la fabricació d'estris: la tècnica;

  - les creences relatives al món sobrenatural: la religió;

  - les celebracions socials i rituals, etc.

 • Diversitat cultural i valors universals: el món està ple de cultures diferents, amb les seves llengües, les seves religions, celebracions, costums,etc. El món té una rica i amplia diversitat cultural. Ara bé, hi han una sèrie de Valors, que es repeteixen en les diferents cultures, són anomenats valors universals: robar, mentir, trair i matar són actes condemnats per totes les cultures.


 • La societat multicultural: la diferència entre països pobres i rics, fa que en les grans ciutats dels països desenvolupats es trobin i es barregin cultures molt diferents ( mestissatge cultural). Això fa que una cultura autòctona ( ex: la catalana) convisqui en el mateix territori amb moltes altres ( la Senegalesa, la marroquí, etc.). Aquest fenomen està originant la formació de Societats Multiculturals.