dijous, 28 d’octubre de 2010

Resum 2.10: La desigualtat Social

Dins del món desenvolupat també hi ha pobresa, aquesta realitat s'anomena el Quart Món.

  • Competència i desigualtat:

La desigualtat social apareix perquè els recursos i les oportunitats estan distribuïts de manera desigual. Hi han sociòlegs que creuen que té un component biològic, l'home és una espècie animal i com a tal competeix amb els altres per la seva supervivència. Altres creuen que és el resultat de la lluita entre diferents grups humans pel control dels recursos econòmics i l'obtenció de poder.


  • Factors de desigualtat social:

Hi han molts factors de desigualtat: el gènere, l'ètnia, la religió, la cultura, el poder polític o l'econòmic,etc.

- Desigualtat de gènere: és la més antiga i estesa i afecte a gran part de dones del món.

- Desigualtat econòmica: és la més comuna alhora de parlar de desigualtat social.


  • La desigualtat social al món:

    El sistema econòmic capitalista ha dividit la humanitat en dos grans blocs de països, en funció del seu grau de desenvolupament econòmic i social:

    -El Primer Món, que acumula la major part de la producció de béns del planeta i n'és el principal consumidor. Comprenen el 20% de la població, però tenen el 80% dels recursos.

    - El Tercer Món, que s'ha convertit en el proveïdor de primeres matèries i mà d'obra barates. Comprenen el 80% de la població, i tenen només el 20 % dels recursos.

A l'actualitat també es considera un Quart Món, la falta de recursos també afecte a les societats desenvolupades on hi ha bosses de pobresa cròniques.


  • L'índex de desenvolupament humà:

És un índex que ens serveix per saber el grau de desenvolupament social que té un país. Considera quatre aspectes : l'esperança de vida de la població ,els ingressos per habitant ,el nivell d'escolarització i el nivell d'alfabetització.

Les Nacions Unides cada any publiquen un informe amb una llista de països ordenats segons el seu IDH.