dimarts, 26 d’octubre de 2010

Resum 2.7: La població de Catalunya i Espanya.

  • La població de Catalunya i Espanya: A l'any 2009, la població de Catalunya, gairebé arribava a 7 milions i mig d'habitants. Gairebé el 87% del creixement va ser produït per la immigració. En el cas d'Espanya, amb una població de gairebé 47 milions d'habitants, també la immigració és la màxima responsable del creixement. En els dos casos, el creixement natural és molt baix, conseqüència de la baixa natalitat.

  • La immigració a Catalunya i Espanya: Tant a Catalunya com a Espanya el total de la població immigrant està al voltant del 10% de la població total. També és semblant la procedència dels immigrants, per un costat i per proximitat geogràfica, immigrants marroquins. Per un altre banda, conseqüència de compartir la mateixa llengua, immigrants de països sud-americans com: equatorials, colombians,etc. També, i sobretot durant els últims anys, és nombrosa la presència de Romanesos. Destacar també la immigració xinesa.

  • L'estructura per edats a Catalunya i Espanya: tant a Catalunya com Espanya hi ha un pes molt gran de la població adulta i un estretament de la població jove. Això és conseqüència d'una immigració que engruixeix la població adulta, i una baixa natalitat que redueix la base. Això és característic d'un model demogràfic regressiu.