dilluns, 25 d’octubre de 2010

Resum 2.6: La població d'Europa

Mapa de densitat de població d'Europa.


 • El creixement de la població:

La població d'Europa creix molt lentament i cada vegada té menys pes en la població mundial com a conseqüència de la baixa natalitat.

La població d'Europa creix molt lentament i cada vegada té menys pes en la població mundial com a conseqüència de la baixa natalitat.La baixa natalitat dels països de la UE és compensada, en certa mesura, per l'arribada d'immigrants provinents sobretot del nord d'Àfrica i d'Amèrica del Sud i també per l'aplicació de políticas governamentals.


 • Les àrees més densament poblades

La densitat de població mitjana del continent europeu és de 72 hab./ km2, però la major part de la població es concentra a l'Europa central i occidental.

Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit són els països amb més població del continent.

Els Països Baixos i Bèlgica són els més densament poblats, seguits del Regne Unit i Alemanya. En aquests països hi ha regions industrials que poden superar els 1.000 hab./km2.


 • L'envelliment de la població europea

Són dos els factors fonamentals que provoquen l'envelliment de la població europea:

 • la baixa natalitat

 • l'allargament progressiu de la vida

L'envelliment de la població provoca: manca de població activa, l'augment de la despesa social destinada als jubilats, l'increment de la demanda de serveis d'atenció a les persones grans, etc. • Les àrees poc poblades d'Europa

L'Europa del nord ( Suècia, Noruega,etc) i Rússia són les àrees amb una densitat de població més baixa. Islàndia, amb 3 hab./km2, és el país més despoblat del continent, seguit de Rússia.


 • Les grans àrees metropolitanes

En un continent densament poblat hi ha grans àrees metropolitanes, relacionades amb activitats industrials o amb la doble funció de centre industrial i capital de l'estat.

 1. Àrees vinculades a activitats industrials:

  - Àrea del Rin-Ruhr ( més de11,5 milions d'habitants).

  - Manchezter, Birmingham i Leeds ( al Regne Unit), Lió i Marsella ( a França),

  Batcelona,etc.

 2. Àrees a l'entorn de les grans capitals nacionals com Moscou, País, Londres, Madrid i Berlín.