dijous, 14 d’octubre de 2010

Resum 2.2. Factors que condicionen el poblament

La població de la terra està repartida de manera desigual al territori. Això respon a diferents factors:

  • Factors Físics:
  1. Latitud: el fred intens i la llarga durada de l'hivern fan que les latituds altes estiguin gairebé despoblades.
  2. Altitud: les zones més elevades són poc habitables.
  3. El Clima: les zones amb climes extrems tenen menys població, en canvi, les zones de climes temperats acaparen la majoria de la població de la terra.
  4. Presència de l'aigua: l'aigua és tant important per la vida, que les grans concentracions humanes solen ocupar riberes i desembocadures dels rius.

  • Factors culturals:
  1. Factors Polítics: les guerres o invasions poden fer que una població canviï de lloc per viure.
  2. Factors econòmics: L'aprofitament dels recursos naturals fa que la presència humana sigui més gran en llocs on hi han més recursos.

  • Factors biològics: Per exemple, hi han llocs on la mortalitat és més alta per la presència alta de paràsits que provoquen malalties greus: paludisme, malària, febre groga, etc.