diumenge, 31 d’octubre de 2010

Esquemes a desenvolupar per l'examen del tema 2

2.6.- La població d'Europa:

- Creixement de la població.
- Àrees poc poblades.
- Àrees més poblades.

2.7.- La població a Catalunya i Espanya:

a) Catalunya:

- Població.
- Immigració.
- Estructura per edats.


b) Espanya:

- Població.
- Immigració.
- Estructura per edats.

2.9.- La diversitat cultural:

Definicions de: Cultura, Diversitat cultural, Valors universals i Societat Multicultural.

2.10.- La desigualtat Social:

- Factors.
- Desigualtat al món.
- IDH