dimecres, 22 de setembre de 2010

Activitat:"Taxa d'ocupació per edats d'Espanya"

Taxa d'ocupació
Grups d'edat / Sexe


Espanya. 2n. trimestre del 2010

Homes Dones Total
De 16 a 19 anys 10,2 7 8,6
De 20 a 24 anys 41,6 39,3 40,5
De 25 a 54 anys 76 63,2 69,7
De 55 anys i més 25 13,1 18,4
total 54,9 41,5 48


Algunes dades més:

Població Activa (2n trimestre 2010) = 18. 476, 9 ( en milers de persones)

Població Població en Atur (2n trimestre 2010) = 4645,5 ( en milers de persones)

Població de 16 i més (2n trimestre 2010)= 38.467,8 ( en milers de persones

Molt bé, ara amb aquestes dades has de calcular i contestar les següents preguntes:


a) La taxa d'activitat d'Espanya.


b) La taxa d'atur d'Espanya.

Taxa d'atur = població en atur/població activa x 100

c) Fes un comentari de la taula de taxa d'ocupació per edats i preguntat:

- Quina franja d'edats té una ocupació més elevada i a què creus que es deu?


- Per què els joves de 16 a 19 anys tenen una ocupació tan baixa?
I els de 55 anys i més?


d) Busca alguna notícia d'algun diari que parli sobre la situació de l'atur a Espanya i fes un resum.)