dimecres, 23 d’octubre de 2013

Tectònica de plaques

Aquesta teoria parteix de la base que la litosfera ( part més externa de la "pell" de la terra), no és una capa homogènia, sinó que és una superfície dividida en plaques que estan disposades com les peces d'un puzzler. Per sota d'aquesta tenim una superfície menys densa ( el mantell) i per aquest motiu aquestes plaques estan en moviment.

Hi han dos tipus de moviments entre les plaques:

Esquema general de diferents tipus de volcanisme associat al moviment de les plaques tectòniques (per veure la imatge més gran i amb més definició cliqueu a sobre).
  • Divergents. Són límits en els quals les plaques se separen unes de les altres i, per tant, emergeix el magma des de les regions més profundes. És el cas de la dorsal meso-atlàntica formada per la separació de les plaques d'Euràsia i Amèrica del Nord i les de l'Àfrica i Sud-amèrica.
  • Convergents. Són límits en els quals una placa xoca contra una altra, formant una zona de subducció, en què la placa oceànica s'enfonsa sota la placa continental, o un cinturó orogènic en el cas que les plaques xoquin i pateixin fenòmens de compressió. Són coneguts també com a "vores actives".

Mapa de les plaques tectòniques que conformen l'escorça terrestre ( per veure la imatge més gran i amb més definició cliqueu a sobre)