dimarts, 22 de febrer de 2011

Activitat 11: Qüestionari final sobre Mesopotàmia.

Per omplir el qüestionari que us he donat, heu de visualitzar aquest vídeos.