dijous, 24 d’octubre de 2013

Països enemics d'Internet- Per què creus que aquests països limiten o prohibeixen l’ ús d’ Internet?
- Sabries dir-me, en quins règims polítics viuen aquests països?