dilluns, 10 de gener de 2011

Resum 5.1: El feudalisme

Imatge que representa l'homenatge a un senyor feudal, que jura fidelitat a la reina.
  • Origens de feudalisme: és el sistema econòmic, social i polític que es va establir a partir del segle X com a conseqüència del fraccionament de l'Imperi Carolingi, de les lluites entre regnes i de les invasions d'altres pobles (musulmans, normards,etc.). La fragmentació política va permetre que els senyors locals- cavallers, barons, comtes i ducs- incrementessin el seu poder sobre els pagesos.
  • El vassallatge: és un vincle entre dues persones de condició noble, el vassall, s'encomana a l'altra, el senyor, mitjançant un jurament de fidelitat, anomenat homenatge, amb el compromís de servir-lo, principalment en la guerra, a canvi de rebre protecció, sosteniment domèstic, concessió de béns en usdefruit (armes, diners, terres,etc.).
  • El poder dels senyors feudals: nobles o eclesiàstics exercien un poder absolut sobre les persones, majoritàriament pageses, que vivien i treballaven als seus feus.
El feudalisme va perdurar fins el s XVIII i en alguns països de l'est d'Europa, fins ben avançat el segle XIX.