dijous, 9 de desembre de 2010

4.8. La societat de l'alta edat mitjana

Calendari Medieval on cada mes de l'any està relacionat amb una feina del camp.


  • La Societat rural: podem considerar que la societat de l'Alta edat mitjana es dividia en:
  1. Els grans propietaris agrícoles: tenien els mateixos deures i obligacions de la resta dels homes i dones lliures, però posseien un patrimoni més gran: més terres i esclaus que les treballaven.

  2. Els petits pagesos: Hi havien que tenien petites terres en propietat, els aloers. Aquest eren els que predominaven a l'alta edat mitjana, però no eren un grup homogeni, es dividien en: Llauradors, podien tenir animals de tir i disposar d'una arada. Els bracers només tenien una aixada o aixadella. Dins dels petits pagesos trobavem també els Colons, no tenien patrimoni i treballaven les petites explotacions que els grans propietaris els confiaven. Era gairebé esclaus.

  3. Els esclaus, la seva condició de vida va millorar una mica respecte al període romà, ja que gaudien d'una certa llibertat en les terres que treballaven i alguna possibilitat de promoció social.
  • La ruralització de la societat: l'esfondrament de l'imperi Romà va suposar:
- Debilitació del poder i de les funcions de l'estat.
- El retrocés de les activitats comercials.
- El despoblament dels nuclis urbans.

Aquest factors produeixen la decadència de les ciutats europees i la ruralització de la societat.

  • La societat urbana: deixen de ser centres econòmics i passen a ser només la residència de les màximes autoritats polítiques i eclesiàstiques, per tant, tenien una funció bàsicament política. Les activitats comercials consistien, sobretot, en productes de luxe per a una minoria privilegiada.